Vågetjenesten

Vågetjenesten er et tilbud til borgere i Viborg, som drives af et korps af frivillige vågekoner. Vågetjenesten tilbyder at hjælpe og aflaste pårørende eller personale ved at sidde hos den døende i den sidste fase. Det kan både være i plejeboliger og i eget hjem. Vågetjenesten kan kontaktes af hjemmeplejens personale, plejeboligens personale eller af familien. Den døende eller dennes pårørende skal give udtryk for, at vedkommende ønsker en person ved sin side. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med.

Vågetjenesten – fortalt af en vågekone

Vågetjenesten er et gratis tilbud om at våge hos døende i den sidste fase. Når vågetjenesten bliver kontaktet af hjemmeplejens personale eller af pårørende til en døende, sætter vågetjenestens koordinatorer i gang for at finde en vågekone, som kan sidde ved den døendes side i fire timer i aften- og nattetimerne.

En af vågetjenestens vågekoner er Kirsten, som har våget i over 10 år. Det første år gik hun på arbejde samtidig. Hun havde ikke erfaring med at våge ved døende men valgte at blive vågekone for at gøre en forskel for andre mennesker.

Kirsten våger altid om natten og kommer både i private hjem og på plejecentre, hvor hun efter en kort status fra personalet eller den foregående vågekone er klar til at våge ved den døende for de næste fire timer.

  ”Når vi kommer ud, kan vi ikke tale med de fleste. De er så langt væk, at de er helt ukontaktbare, men jeg går altid hen og præsenterer mig og fortæller, hvem jeg er, og at jeg er her for at passe på vedkommende”.

Kirsten fortæller, at vågekonerne ofte bliver tilkaldt, fordi den døende har været urolig og bange, og vågekonernes vigtigste opgave er derfor at være til stede og berolige den døende.

  ”Vi kan hjælpe dem med, hvis de vil holde i hånd, og så sidde der, være der og være nærværende. De fleste sidder i en plejeseng, og jeg sætter mig, sådan at vedkommende kan se mig, sådan at vi har øjenkontakt. Med det samme jeg kan fornemme, at der er ændring i åndedræt eller noget, så er jeg der, fordi så tænker jeg, at nu skal jeg være på vagt. Det er jo det, man skal. Det er derfor, vi sidder der. Jeg sidder ved siden af sengen, fordi jeg vil være der, sådan at jeg ved, at jeg hurtigt kan tilkalde personale, hvis det er det, der skal til. Så i de allerfleste tilfælde, så sidder vi der bare stille og roligt i de fire timer og er der. Det er det, vi skal være – være der både i fysisk og mental forstand”.

Der kan være forskellige årsager til, at vågekonerne bliver tilkaldt. Kirsten fortæller, at mange familier måske har siddet i op til en måned og våget, og at vågekonerne derfor kan være en hjælp til at aflaste de pårørende. Andre gange kan det være fordi, der ikke er nogen pårørende.

”Der er mange i dag, der ikke har et netværk. Jeg har siddet ved en inden for det sidste år, hvor det eneste hun havde var en nabo”.

Derfor tilbyder vågetjenesten at våge ved døende, så ingen mod deres vilje behøver at dø alene.

 

Vil du være frivillig? 

Vågetjenesten består af 20 engagerede frivillige, som tilbyder at våge ved døende på plejecentrene og i private hjem, hvor de er til stede og giver omsorg og nærvær i de sidste timer af den døendes liv.

Som frivillig har du vagter af 3-4 timer pr. gang, og vagterne ligger oftest i aften- og nattetimerne. Du binder dig ikke til et bestemt antal vagter, men bliver ringet op og kan træde til, når du kan.

Det er ikke et krav eller en forventning, at du har en baggrund inden for pleje- eller hospitalssektoren. Du skal blot have lyst til at gøre en forskel for et andet menneske.

Som ny frivillig inviteres du til en samtale med en af vores koordinatorer, som vil fortælle mere om Vågetjenesten. Du har samtidig mulighed for at komme med som “føl” de første gange, så du bliver klædt godt på til opgaven.

Hvad får du ud af at være frivillig i vågetjenesten:

  • Du gør en forskel for den døende og de pårørende med din tilstedeværelse og dit nærvær
  • Du bliver en del af et netværk med 20 vågekoner, som mødes til sociale og faglige arrangementer flere gange årligt
  • Du inviteres til vores årlige frivillighedsfest for alle foreningens frivillige
  • Du bliver tilbudt relevante kurser

Aflastningstjenesten

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2001 drevet en aflastningstjeneste for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Det giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbuddet er efter aftale – og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

Kontakt

Koordinatorer for våge- og aflastningstjenesten:

Kirsten Larsen, tlf. 50 92 61 34

Bodil Knudsen, tlf. 20 14 33 19.