Vågetjenesten

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2009 drevet en vågetjeneste, med et korps af ‘vågekoner’, for at hjælpe og aflaste med at sidde hos døende, der enten ikke har familie, der kan gøre det eller ikke kan klare det selv. Oprindelig var tjenesten rettet mod beboere på plejehjem i Viborg By. Den er senere blevet udvidet til også at dække private hjem, hvis behovet opstår her. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med.

Aflastningstjenesten

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2001 drevet en aflastningstjeneste for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Det giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbudet er efter aftale – og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

Kontakt

Koordinatorer for våge- og aflastningstjenesten:

Kirsten Larsen, tlf. 50 92 61 34

Bodil Knudsen, tlf. 20 14 33 19.