Netværksgrupper for unge

Hvad er ungenetværket?

Ungenetværket er et tilbud for dig, som gerne vil lære nogle andre unge at kende. I gruppen snakker vi om livet, udfordringer, sorger og glæder. Ved at mødes med andre, der står i en lignende livssituation som os eller kæmper med de samme udfordringer som os, bliver vi klogere på os selv og andre. Når vi spejler vores liv i hinandens, opdager vi, at vi pludselig kan hjælpe hinanden videre i livet.

Vi kan genkende meget af det, de andre fortæller, og vi oplever, at de andre langt hen ad vejen forstår os, når vi fortæller vores historie. Det er godt at sætte ord på vores liv, og der kastes glimt af håb ind over vores situation.

Når vi har talt sammen – hjælper vi hinanden med at lave mad og hygger og spiser sammen.

Hvem kan være med i gruppen?

Vi sammensætter ungenetværket af unge i samme aldersgruppe.
Der er typisk 6-8 deltagere i hvert ungenetværk.
Der vil være to gruppeledere, som sørger for indkøb og hjælper samtalen i gang.
Det er de unge, som bestemmer, hvad vi skal tale om og sætter dagsordenen.
Vi begynder hver gang med en siden-sidst-runde, hvor vi fortæller, hvad der er sket siden sidste mødegang og hvad der fylder i vores liv lige nu. Siden-sidst-runden bliver udgangspunktet for resten af mødet.

Praktisk information:

Gruppen mødes mandage i lige uger fra kl. 17-19 i vores lokaler på Odshøjvej 7A og 7B.  

Der er tavshedspligt i gruppen – alt hvad der siges i gruppen, det bliver i gruppen.
Det er gratis at være med i ungenetværket. 

Elise Secher

Elise Secher

Frivillighedskoordinator

Tlf.: 50 51 52 63

E-mail: kontakt.ksa@gmail.com

Samtalegrupper for unge

Vi tilbyder forskellige typer samtalegrupper for unge. Vores ungegruppe er for unge, som savner et netværk med andre jævnaldrende unge. Gruppen sammensættes efter alder, så du mødes på unge på din egen alder. 

Derudover tilbyder vi sorggrupper for unge, der har mistet en nærtstående.

Tre personer

Bliv Frivillig

10 gode grunde til at være frivillig i Kirkernes Sociale Arbejde 

  1. Du gør en forskel for andre mennesker
  2. Du bliver en del af et fællesskab
  3. Du får arbejdserfaringer, som styrker dit CV
  4. Du får masser af gode oplevelser
  5. Du møder nye mennesker
  6. Du udvider dit netværk
  7. Måske får du nye venskaber?
  8. Du får mulighed for at sætte dig eget præg på sociale projekter
  9. Du samarbejder med andre engagerede frivillige
  10. Du bliver inviteret til vores sociale og faglige arrangementer

Læs mere om de forskellige tiltag vi mangler frivillige til

Madspild

Hvert år smides mere end 700.000 tons mad ud i Danmark. Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor starter vi et madspildsprojekt op.

Gåtur

“Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” – ”Når man således bliver ved med at gå, så går det nok” (Søren Kierkegaard).