Sorggrupper for voksne

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs, og vi skal nu leve med sorgen og savnet og finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening.

Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorggruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der også har mistet, og som derfor kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange gruppedeltagere oplever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

Nogle grupper er lukkede grupper, hvor de samme deltagere er med de 8-10 gange, gruppen mødes. Andre grupper er åbne grupper med løbende optag, og hvor deltagerne stopper, efterhånden som de er parate til at afslutte forløbet.

I en sorggruppe er der tavshedspligt, så alt, hvad der siges i grupperne, forbliver mellem gruppedeltagerne og må ikke deles med andre.

Det er gratis at deltage i alle grupper.

Der er tilbud om sorggrupper for voksne ved forskellige kirker i Viborg Kommune:

 

Søndermarkskirken

Sted: Søndermarkskirkens lokaler, Koldingvej 79, 8800 Viborg

Tid: Hver anden tirsdag kl. 10.00-11.30

Gruppeleder: Hospitalspræst Trine Kofoed

Tilmelding: Kontakt Trine Kofoed, 29 33 64 04

 

Vestervang Kirke

Sted: Vestervang Kirkes lokaler (benyt kontorindgang), Rughavevej 6, 8800 Viborg

Tid: Hver anden mandag kl. 9.30-11.30

Gruppeledere: Anne Marie Midtgaard, 61 71 25 84 og Villy Poulsen, 29 89 25 84

Tilmelding: Kontakt sognepræst ved Vestervang Kirke, Karen Neergaard Stubkjær, 21 30 38 40, kjns@km.dk

 

Bjerringbro Kirkecenter

Sted: Bjerringbro Kirkecenter, Nørregade 31 A, 8850 Bjerringbro

Tid: Hver anden torsdag kl. 10.00-12.00

Gruppeledere: Hanne Krarup, 61 65 43 79,

Samtalegrupper for unge

Vi tilbyder forskellige typer samtalegrupper for unge. Vores ungegruppe er for unge, som savner et netværk med andre jævnaldrende unge. Gruppen sammensættes efter alder, så du mødes på unge på din egen alder. 

Derudover tilbyder vi sorggrupper for unge, der har mistet en nærtstående.

Sorggruppe for unge

En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med andre, som også har prøvet at miste. Gruppen er for unge mellem 15-25 år, der har mistet.

Sorggruppe for børn

Har du mistet din far eller mor, og er du mellem 8 og 12 år, er du velkommen i vores sorggruppe for børn. Vi vil snakke, og der vil hver gang være nogle lege eller øvelser, som sætter snakken i gang, og som tit også får os til at grine.

Sorgkorps

Når vi mister en af vores nærmeste, fylder sorgen ofte så meget, at vi ikke kan rumme andres sorg og derfor ikke er klar til at være med i en evt. sorggruppe. I denne situation kan man i stedet have glæde af at møde et menneske, der har haft et lignende tab.