Samtalegrupper

I Kirkernes Sociale Arbejde har vi forskellige samtalegrupper. Vi har sorggrupper, trivselsgrupper og netværksgrupper for unge.
Fælles for alle vores samtalegrupper er, at det er et fortroligt rum, hvor vi tager udgangspunkt i det, som fylder for deltagerne. Der er tavshedspligt i alle grupper. 
 
Her på siden kan du læse om de forskellige typer af grupper, vi har. Hvis du har spørgsmål til grupperne kan du kontakte vores frivillighedskoordinator.
 
Vi har sorggrupper for børn, unge og voksne. I sorggrupperne taler vi sammen om sorgen og savnet. I børnesorggruppen leger vi også og laver forskellige øvelser. 
I vores trivselsgrupper for børn, mødes børn om leg, spil og øvelser. Gennem leg og øvelser får børnene talt om det, som kan være svært for dem og, som fylder i deres liv.
I ungenetværksgrupperne mødes unge om øvelser og samtale. Hver gang tager vi udgangspunkt i det som fylder for de unge. Det er de unge som sætter dagsordenen. Efter ca. 1½ times samtale laver vi mad sammen og spiser sammen.

Trivselsgrupper for børn

Trivselsgrupper er vores tilbud på skolerne til børn der på den ene eller anden måde har det svært. I vores trivselsgrupper skaber vi et fortroligt rum for børnene, hvor de igennem leg og samtaleøvelser hjælper hinanden.

Læs mere om grupperne her.

Netværk for unge

Ungenetværket er et tilbud for dig, som gerne vil lære nogle andre unge at kende. I ungenetværket snakker vi sammen om det der fylder i livet, og så laver vi mad sammen bagefter og spiser det sammen.

Læs mere om gruppen.