Et par hænder, der holder i hånd

Sådan hjælper vi

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har mange tilbud allerede, men visionen er at tilbyde meget mere med tiden.

Klik på boksene og læs mere om, hvad du kan bruge foreningen til.

Børnefamilier

Vi har forskellige tiltag i foreningen som retter sig direkte mod børnefamilier. Vi tilbyder familieaftener og familiesommerlejr.

Samtalegrupper for unge

Vi tilbyder forskellige typer samtalegrupper for unge. Vores ungegruppe er for unge, som savner et netværk med andre jævnaldrende unge. Gruppen sammensættes efter alder, så du mødes på unge på din egen alder. 

Derudover tilbyder vi sorggrupper for unge, der har mistet en nærtstående.

Økonomisk Støtte

Vi tilbyder økonomisk støtte til forskellige ting. Du kan søge om støtte til konfirmation eller julehjælp.

Øvrige tiltag

Ikke alt kan samles i grupper og kasser, og af øvrige tiltag kan for eksempel nævnes Jul i Fællesskab, Gåtur, Karlekammeret og projekt Madspild.