Øvrige tiltag

Her kan du se nogle af de øvrige tiltag vi også har.

Konfirmand og diakonidage

Diakonidage er for et konfirmandhold og holdets præst. Det er muligt at sammensætte et program, der varer enten en dag eller to dage. Diakonidage med overnatning foregår i Pilgrimshuset ved siden af Viborg Domkirke.

Våge- og aflastningstjenesten

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2009 drevet en vågetjeneste, med et korps af ‘vågekoner’, for at hjælpe og aflaste med at sidde hos døende, der enten ikke har familie, der kan gøre det eller ikke kan klare det selv.

Gåtur

“Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” – ”Når man således bliver ved med at gå, så går det nok” (Søren Kierkegaard).

Karlekammeret

Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst.

Madspild

Hvert år smides mere end 700.000 tons mad ud i Danmark. Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor starter vi et madspildsprojekt op.

Jul og Nytår

Vi holder Jul i Fællesskab den 24. december med dans om træet, julesange og julegaver til alle.
Nytårsaften afholdes i Houlkær kirke med fællesspisning, historie, sang, pakkespil og en kort gudstjeneste.