Karlekammeretet fællesskab for mænd

Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

 

Program for efteråret 2023

2. august: Vi mødes til kaffe i sognegården. Efter kaffen besøger vi Viborg Miniby, hvor vi vil få en rundvisning.
6. september: Anker, fra Karlekammeret, vil sammen med sin hustru i ord og billeder fortælle om deres rejse i Sydamerika.
4. oktober: Vi får besøg af Ole Kanborg, som vil fortælle om Ukraine.
1. november: Vi får besøg af arresthuspræsten Eva-Maria Schulz,som vil fortælle om sit arbejde med indsatte.
6. december: Hygge og julebanko ved Steen Andreassen.

På gensyn til det gode samvær
Johnny, Oluf, Niels og Svend Erik

 

 

Kontakt:

Svend Erik Jørgensen

Tlf.: 24 24 09 13 

Email: svenderik33@gmail.com