Karlekammeretet fællesskab for mænd

Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

 

Program for foråret 2024

3. januar: Lotte Martin Jensen, præst ved Houlkær kirke, fortæller om sit arbejde som præst ved Psykiatrisk Hospital i Viborg.
7. februar: Michael fra Karlekammeret fortæller og viser billeder fra sin tid som udsendt til Kroatien.
6. marts: Åge Nielsen fortæller om Storm P.
3. april: Thala Knudsen fortæller om en flygtnings livshistorie.                                                              1. maj: Udflugten går til Trykkerimuseet i Viborg. Vi begynder i sognegården med kaffen og slutter efter rundvisningen i museet.  

 

På gensyn til det gode samvær
Johnny, Oluf, Niels og Svend Erik

 

 

Kontakt:

Svend Erik Jørgensen

Tlf.: 24 24 09 13 

Email: svenderik33@gmail.com