Bestyrelsen

Bestyrelsen for Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg består af en menighedsrådsrepræsentant og en præst fra hvert af de sogne, der er medlem, samt seks medlemmer valgt af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger hvert år på sin generalforsamling et forretningsudvalg bestående af en formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Forretningsudvalget:

  • Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen (formand)
  • Stiftskontorchef Bodil Abildgaard (næstformand)
  • Sognepræst Mads Bjerre Gram (kasserer)
  • Sognepræst Lotte Martin Jensen (sekretær)
Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen

Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen

formand

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard

næstformand

Sognepræst Mads Bjerre Gram

Sognepræst Mads Bjerre Gram

kasserer

Sognepræst Lotte Martin Jensen

Sognepræst Lotte Martin Jensen

sekretær