Våge- og Aflastningstjenesten

Vågetjenesten

Vågetjenesten består af frivillige vågekoner, som tilbyder at være ved døende i den sidste tid. De sørger for, at den døende ikke ligger alene, og giver nærhed, ro og tryghed i den allersidste tid. Vågekonerne kan være der for døende, som ingen pårørende har, eller når pårørende har behov for aflastning.

Vågetjenesten kommer både i private hjem og på plejehjem og kan både kontaktes af hjemmeplejens personale, plejeboligens personale eller af pårørende. Den døende eller dennes pårørende skal give udtryk for, at vedkommende ønsker en person ved sin side. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med.

Aflastningstjenesten

Siden 2001 har vi tilbudt aflastning for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Tilbuddet giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer.

De frivillige er modne og motiverede mennesker, som oftest har en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbuddet er efter aftale og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

 

Kontakt

Kirsten Larsen

Kirsten Larsen

Koordinator for Våge- og Aflastningstjenesten

Telefon: 50 92 61 34

E-mail: kirsten.x.larsen@gmail.com

 

Bodil Knudsen

Bodil Knudsen

Koordinator for Våge- og Aflastningstjenesten

Telefon: 20 14 33 19

E-mail: bodildanbo@gmail.com

 

Bliv frivillig – og gør en forskel

Vågetjenesten består af 20 engagerede frivillige, som tilbyder at våge ved døende på plejecentre og i private hjem, hvor de er til stede og giver omsorg og nærvær i den sidste tid.

Som frivillig har du vagter af 3-4 timer pr. gang, og vagterne ligger oftest i aften- og nattetimerne. Du binder dig ikke til et bestemt antal vagter, men bliver ringet op og kan træde til, når du kan.

Det er ikke et krav eller en forventning, at du har en baggrund inden for pleje- eller hospitalssektoren. Du skal blot have lyst til at gøre en forskel for et andet menneske.

Som ny frivillig inviteres du til en samtale med en af vores koordinatorer, som vil fortælle mere om Vågetjenesten.

Du har samtidig mulighed for at følge en af vågerne de første gange, så du bliver klædt godt på til opgaven.

 

Som frivillig i Vågetjenesten:

  • Gør du en forskel for den døende og de pårørende med din tilstedeværelse og dit nærvær
  • Du bliver en del af et netværk med 20 vågekoner, som mødes til sociale og faglige arrangementer flere gange årligt
  • Du inviteres til vores årlige frivillighedsfest for alle foreningens frivillige
  • Du bliver tilbudt relevante kurser og sociale arrangementer